En les empreses familiars és habitual que els socis signin un protocol familiar, en el qual s’estableixen regles per evitar que les relacions familiars interfereixin en la marxa del negoci.
Una empresa familiar ha de superar les dificultats que comporten les relacions entre la família i el negoci, i en aquest sentit el protocol familiar és una eina eficaç per establir unes normes clares que facilitin la convivència present i futura. Ha de ser únic i diferent per a cada empresa, ja que cada empresa té característiques pròpies que l’identifiquen i la diferencien. 
Un dels aspectes més rellevants que ha de contemplar l’empresa familiar és el relleu generacional, clau en totes les empreses de propietat familiar, doncs preveure tots els aspectes de successió mirant al futur, és garantia de tranquil·litat tant per a les dues generacions (present i la futura) com per a l’estabilitat del projecte empresarial.
El protocol familiar està regulat pel Real Decret 171/2007 de 9 de Febrer.

Què és el protocol familiar?

Es tracta d’un instrument jurídic que, amb independència de la regulació societària, pretén ordenar les relacions entre empresa i família, constituir una eina que permeti dissenyar el correcte relleu generacional en la successió de l’empresa familiar, així com planificar la forma de treballar, de gestionar, d’organitzar i de desenvolupar la societat amb èxit en què tota la família implicada hi estigui d’acord. 
La protocol·lització en la gestió de la PIME és indispensable per afavorir els beneficis de l’empresa familiar (proximitat, afecte en el tracte, tendència a la continuïtat laboral i dels contractes) i potenciar la seva eficàcia.
La responsabilitat de revisar, dissenyar i actualitzar el protocol familiar va a càrrec del consell de família.

Què és el consell de família?

El consell de família és l’òrgan de caràcter decisori que dissenya, defineix i aprova estratègies familiars de relació amb l’empresa. Les funcions del consell de família són:

 • Resolució de problemes que es produeixin entre família i empresa.
 • Estudiar la cultura familiar i els seus valors.
 • Definir la política de dividends, la de venda d’accions i la regulació de nous familiars.
 • Política de retribució dels familiars empleats en el negoci.
 • Definir mètodes mediació de conflictes familiars.
 • Organitzar i dirigir els processos de successió.
 • Defensar els drets dels membres no treballadors de la família.
 • Dissenyar, revisar i actualitzar el Protocol Familiar.

Beneficis de constituir un protocol familiar

 • Evitar problemàtiques o conflictes que puguin sorgir en el marc de l’empresa derivats dels vincles familiars de la propietat.
 • Garantir la tranquil·litat a la generació actual i la successora per assolir un relleu generacional amb èxit.
 • Mantenir la confiança entre socis i la identificació amb l’empresa familiar, assegurant la continuïtat generacional del projecte.
 • Els acords assolits en el protocol, en qüestions crítiques per a l’empresa i les persones, contribueixen a la unió i cohesió del col·lectiu familiar, consolidant l’equip.
 • La fixació de requisits i nivells d’exigència en l’exercici de les funcions eleva la professionalitat de la gestió de l’empresa familiar.
 • La publicitat del protocol familiar, millora la imatge corporativa de l’empresa i el prestigi de la família empresària, ja sigui pel seu contingut o per la seva simple existència.
 • La definició de plans de formació i de plans de carrera aporta la llibertat imprescindible per al desenvolupament professional dels membres de la família empresària.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors, elaborarem el vostre protocol familiar amb èxit.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.