És un increment de la cotització a la Seguretat Social de les empreses i treballadors del 0,6% (0,5% a càrrec de l’empresa i 0,1% per al treballador). Aquest increment en la quota d’empresaris i treballadors servirà per pal·liar la reducció en la previsió futura d’ingressos produïda, en part, per la derogació del denominat factor de sostenibilitat de les pensions.

T’informem que l’1 de gener de 2023 ha entrat en vigor el denominat mecanisme d’equitat inter-generacional (MEI), una nova cotització d’aplicació tant per a l’empresa com per als seus treballadors que ja preveia la Llei 21/2021, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, i que ara recull la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023.

T’expliquem tot el que cal saber d’aquest nou impost: de què es tracta i com afectarà cada treballador.  

Mecanisme d’equitat inter-generacional (MEI)

El mecanisme d’equitat inter-generacional (MEI) és un sistema que substitueix el factor de sostenibilitat aprovat en la reforma de les pensions de 2013 per a garantir el finançament de les pensions. 

Seguint el mandat de la disposició final 4a de la Llei 21/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions regula que, a partir de l’1 de gener de 2023 (i fins a 2032), empreses i treballadors hauran d’ingressar a la TGSS una cotització extra del 0,6% (0,5% a càrrec de l’empresa i 0,1% a càrrec del treballador), corresponent al denominat MEI, aplicable sobre la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social i que únicament no s’aplicarà a aquells col·lectius de treballadors exclosos de cotitzar per la contingència de jubilació (per exemple, jubilats actius o els qui desenvolupin programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques).

Atenció. La llei assenyala que aquesta nova cotització començarà en 2023 i s’aplicarà durant un període de deu anys.

A qui no s’aplica?

El Butlletí de Notícies RED de la Seguretat Social de 28 de desembre de 2022 assenyala que no s’aplicarà a aquells col·lectius de treballadors exclosos de cotitzar per la contingència de jubilació, i no és aplicable, per tant, entre altres supòsits, en els següents casos:

  • Treballadors obligats a cotitzar exclusivament per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, contingències professionals i cotització per solidaritat (per exemple, jubilats actius).
  • Col·lectius obligats a cotitzar exclusivament per contingències professionals.
  • Alumnes de nou ingrés Ministeri de Defensa RDL 13/2010.
  • Tampoc s’aplicarà als treballadors que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

Actuacions en l’àmbit de afiliació

Des de la Seguretat Social informen que no cal fer cap mena d’actuació específica per a la cotització al MEI.

Modificacions en l’àmbit de cotització

En relació amb el càlcul d’aquesta cotització s’ha decidit crear dos nous conceptes econòmics:

  • 555- Mecanisme d’equitat inter-generacional MEI: quan existeix aportació obrera i empresarial.
  • 557- Mecanisme d’equitat inter-generacional MEI empresarial: quan existeix únicament aportació empresarial.

Tal com indiquen des de la Seguretat Social, aquests conceptes es totalitzaran en el concepte 598 “Líquid de contingències comunes”, que es reflectirà en tots els rebuts.

El cost addicional per a l’empresa del 0,5% en la cotització (que suposaria uns 5 euros al mes per a un treballador que estigués cobrant l’actual SMI) podrà ser deduïble com a despesa de personal a l’efecte de l’impost sobre societats.

A manera de conclusió, l’aprovació del MEI suposa un intent que les pensions no es vegin minorades per les previsions d’increment de pensionistes i la reducció de treballadors.

El factor de sostenibilitat derogat suposava una reducció percentual de la pensió per l’augment de l’esperança de vida mentre que el MEI incrementa la pressió als qui cotitzen (empreses i treballadors) per a fer front a les pensions futures.