L’activitat PPA consisteix en que dos subjectes (l’un que podem anomenar desenvolupador renovable i l’altre consumidor, persona física o empresa) pacten mitjançant un contracte a  llarg termini la instal·lació d’una planta de producció d’energia solar fotovoltaica en una propietat del consumidor.

El consumidor cedeix temporalment l’espai a la seva propietat (normalment una teulada) a canvi de poder adquirir l’energia produïda per la instal·lació a un preu inferior al de mercat.

Finalment, passat el termini estipulat en el contracte, la instal·lació esdevé propietat del consumidor.

Aquesta activitat és una bona oportunitat pel consumidor de rebaixar el cost de l’energia que consumeix sense invertir-hi res i finalment disposar d’una instal·lació que seguirà produint, sense cost, durant molts anys.

Pel desenvolupador renovable, és una oportunitat de fer un negoci a llarg termini en el que hi pot invertir recursos propis o bé captar capital aliè a canvi d’una rendibilitat estable.

Suposem que un consumidor té una propietat industrial amb una superfície de teulada, ben orientada, de 600 m2 .

A l’hora, un desenvolupador renovable disposa de varis inversors que, interessats en obtenir una rendibilitat estable, estan disposats a finançar un projecte per una nova instal·lació. La instal·lació es finança amb el capital de varis inversors i una vegada posada en funcionament, el consumidor gaudeix d’un bon estalvi en la factura d’energia doncs el desenvolupador li ven amb un descompte respecte el preu de mercat. Passats x anys, quan el desenvolupador ha recuperat la seva inversió més el benefici desitjat, cedeix la instal·lació al consumidor que a partir d’aquell moment gaudeix de l’energia produïda de forma gratuïta.

És un negoci típicament win-win, en que ambdues parts, tres si considerem els inversors, hi surten guanyant.

Com es pot veure amb aquest exemple, no totes les instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica s’han de destinar a la venda d’energia, que és el que va passar entre els anys 2006 i 2011 o a l’autoconsum que és el que està passant actualment, hi ha alternatives com la PPA que poden ser una solució interessant  tant per a instal·ladors, com consumidors i també per inversors.