Els pressupostos generals de l’Estat arriben a les portes de l’estiu 

Les especials circumstàncies de la present legislatura han portat a l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat Espanyol a les portes de les vacances d’estiu. La llei 3/2017 de 27 de juny que entra en vigor a partir del 29 d’aquest mateix mes ens porta les novetats tributàries següents:
 

Impost de societats

 • S’incrementa el percentatge de deducció per les inversions per produccions espanyoles de llargmetratges de cinema i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d’un suport físic previ a la producció industrial seriada que passa del 20% al 25% respecte al primer milió de base de la deducció i del 18% al 20% sobre l’excés. En determinats supòsits s’eleva el límit de deducció màxima a aplicar fins al 50%, 60% o 70%  del cost de producció segons casos. 
 • S’incrementa el percentatge de deducció, que passa del 15% al ​​20%, per als productors registrats en el Registre d’Empreses Cinematogràfiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, que s’encarreguin de l’execució d’una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada. 
 • S’incrementa també per a les mateixes inversions en produccions cinematogràfiques estrangeres, el límit individual màxim de despeses de personal creatiu, que de 50.000 € passa a ser de 100.000 € per persona.

 

Impost sobre el valor afegit

Passen a tributar al tipus reduït del 10%.
nou impost per concerts

 • Espectacles en viu. En relació amb aquest impost, i a fi de promoure l’accés i difusió de la cultura, es minora el tipus impositiu aplicable als espectacles culturals en viu. Així, l’entrada a teatres, circs, festejos taurins, concerts i altres espectacles culturals en viu passen a tributar al tipus reduït del 10%, enfront del 21% actualment aplicable (art. 60 (LA LLEI 10361/2017)). Les entrades a sales de cinema, però segueixen tributant al 21%. 
 • Muntura d’ulleres. Així mateix, s’aplica també el tipus reduït del 10% a les muntures d’ulleres graduades, igualant la seva tributació amb la de les ulleres, lents de contacte graduades i els productes necessaris per al seu ús, cura i manteniment (art. 61 (LA LLEI 10361 / 2017)). 
 • Hostaleria. D’altra banda, s’elimina l’exclusió dels serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs a l’efecte de l’aplicació del tipus reduït del 10% com a serveis d’hostaleria. Això suposa una reducció del tipus del 21% al 10% per a aquests serveis (art. 60 (LA LLEI 10361/2017)).

Exempcions: s’estableix que estaran exemptes de l’impost els lliuraments de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial (art. 59 (LA LLEI 10361/2017)).
 

Interès legal del diner i interès de demori tributari 

 • Interès legal del diner: 3%.
 • Interès de demora tributari: 3,75%.

Ambdós es mantenen exactament igual que el 2016.
 

IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) 

S’actualitza l’IPREM en un 1% respecte a les quanties vigents en 2016, sent les aplicables en 2017 les següents:

 • IPREM diari: 17,93 euros.
 • IPREM mensual: 537,84 euros.
 • IPREM anual: 6.454,03 euros.

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.
 

MODALITAT 2016 2017
Diari 17,75 euros 17,93 euros
Mensual 532,21 euros 537,84 euros
Anual 6.390,13 euros      6.454,03 euros
Anual (equivalent a SMI) 7.455,14 euros 7.519,59 euros
Anual (equivalent a SMI excloent les pagues extres)       6.390,13 euros 6.454,03 euros

 

Activitats i programes prioritaris de mecenatge i beneficis fiscals aplicables a esdeveniments d’excepcional interès públic

Es regulen els beneficis fiscals aplicables a la celebració de diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic, sent aquests esdeveniments:
25 Aniversari de la Casa Amèrica
4ª Edició de la Barcelona World Race
World Roller Games Barcelona 2019
Madrid Horse Week 17/19
La Lliga World Challenge
V Centenari de l’expedició de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano
25 aniversari de la declaració per la UNESCO de Mèrida com a Patrimoni de la Humanitat
Campionats del Món de Piragüisme 2019
250 Aniversari del Fur de Població de 1767 i Fundació de les Noves Poblacions de Serra Bruna i Andalusia
IV Centenari del naixement de Bartolomé Esteban Murillo
Numància 2017
PhotoEspaña. 20 aniversari
IV Centenari de la Plaça Major de Madrid
XXX Aniversari de la Declaració de Toledo com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat
VII Centenari de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
Lorca, Aula de la Història
Pla de Foment de la Lectura (2017-2020)
Pla 2020 de Suport als Nous Creadors Cinematogràfics i a la conservació i difusió de la història del cinema espanyol
40 Aniversari del Festival Internacional de Teatre Clàssic d’Almagro
I Centenari de la Llei de Parcs Nacionals de 1916
I Centenari del Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut
I Centenari del Parc Nacional dels Pics d’Europa
75 Aniversari de l’Escola Diplomàtica
Terol 2017. 800 Anys dels Amants
40 Aniversari de la Constitució Espanyola
50 Aniversari de Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
50 Aniversari de la Universitat Autònoma de Madrid
Any Hernandià 2017
Pla Decenni Milliarum Montserrat 1025-2025
 

Ramió Assessors, assessoria de Girona per a empreses i persones amb 30 anys d’experiència