Al BOE del dia 14 d’octubre s’ha publicat la Resolució de 7 d’octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2023, d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Com cada any tindrem vuit dies festius, retribuïts i no substituïbles, d’àmbit estatal, quatre d’àmbit autonòmic i dos, de caràcter local, que fixaran els respectius ajuntaments, fent un total de 14 festius anuals.

Es publiquen tant:

 • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
 • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar-les o substituir-les per altres (que per tradició els siguin pròpies).
 • Dues seran triades per cada ajuntament.
 • Vuit seran de caràcter obligatori i no substituïbles per les comunitats autònomes:

▶️ 7 d’abril (Divendres Sant), divendres.

▶️ 1 de maig (Dia del Treball), dilluns.

▶️ 15 d’agost (Assumpció), dimarts.

▶️ 12 d’octubre (Festa nacional), dijous.

▶️ 1 de novembre (Tots Sants), dimecres.

▶️ 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimecres.

▶️ 8 de desembre (La Immaculada Concepció), divendres.

▶️ 25 de desembre (Nadal), dilluns.

Amb caràcter addicional a aquests festius de caràcter nacional, les comunitats autònomes fixen altres dies festius, que figuren en el calendari annex a la resolució (entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes). A aquests festius s’afegiran els festius de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments.

Així, a més d’aquestes vuit festivitats nacionals no substituïbles (comunes), les comunitats autònomes podran substituir els següents:

 • 2 de gener [Cap d’Any, el dia 1 de gener cau en diumenge i es podrà traslladar al dilluns següent (dia 2)].
 • 6 de gener (Epifania), divendres.
 • 20 de març [Sant Josep cau en diumenge i es podrà traslladar al dilluns següent (dia 20) o substituir-se pel 25 de juliol (Sant Jaume), dimarts].
 • 6 d’abril (Dijous Sant), dijous.

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2023. Descarregui l’arxiu relacionat: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf

Posa’t en contacte amb el nostre despatx de professionals per qualsevol dubte o aclariment.

Contacta’ns


  He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
  Em vull subscriure a la newsletter.