Renda antigaEl u de gener del 2015 finalitzen molts contractes d’arrendaments de locals comercials celebrats abans del 9 de maig del 1985, sota el règim legal de pròrroga forçosa (els anomenats “contractes de renda antiga”).  Quan l’arrendatari del local sigui una persona física el contracte d’arrendament s’extingirà quan l’arrendatari es jubili o mori, tret que el seu cònjuge continuï la mateixa activitat. Si per contra, qui succeeix a l’arrendatari és el seu descendent, llavors el contracte finalitzarà el dia 1 de gener de 2015.

 

En vols saber tots els detalls?, consulta el nostre informe: Clica AQUI