Contractes tarifa planaS’ha acordat la pròrroga que va ser aprovada en el RD Llei 3/2014 de 28 de febrer, la vigencia del qual es va fixar fins el 31 de desembre de 2014, consistent en la reducció en les cotitzacions empresarials per contingències comunes (23,60%) a la Seguretat Social per contractacions indefinides, l’anomenada “tarifa plana”.

L’ esmentada pròrroga s’estableix durant tres mesos, per contractes celebrats entre l’ ú de gener de 2015 i el trenta-u de març de 2015.

Les reduccions s’apliquen durant vint-i-quatre mesos :

Jornada Cotització reduïda a:
Temps complet  100€ mensuals
Temps parcial (jornada mínima del 75% ) 75€ mensuals 
Temps parcial (jornada mínima del 50%)  50€ mensuals

Les empreses que al moment de celebrar aquests contractes tinguin menys de 10 treballadors , un cop finalitzat el període de reducció de vint-i-quatre mesos, tindran dret a una nova reducció del 50% de l’aportació empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant un període de dotze mesos.

Les empreses que s’acullin a aquesta tarifa plana estan obligades a mantenir  el nivell d’ocupació creada amb la nova contractació durant tres anys. Cas contrari, s’hauran de retornar les reduccions aplicades.

S’exigeix que les empreses estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Descarrega el nostre informe per saber-ne més, CLICA AQUÍ