Fulles verdesEl Grup ICF és l’entitat de crèdit públic de la Generalitat de Catalunya
En aquests moments disposa de diferents línies de finançament a les que poden optar tant autònoms com societats.
A Ramió Assessors t’oferim un servei especialitzat que t’ajudarà a trobar el finançament més adient a les necessitats de la teva empresa o negoci. També et farem l’anàlisi previ i els tràmits que calguin  per facilitar l’obtenció del finançament.
Demana informació: FORMULARI DE CONTACTE
 

LÍNIA ICF EMPRENEDORS, AUTÒNOMS I   COMERÇOS

LÍNIA D’AVALS PER A CIRCULANT

LÍNIA D’AVALS PER A INVERSIÓ

BENEFICIARIS
 •  Autònoms
 •  Microempreses
 •  Pimes del sector comerç

Que disposin d’una resolució   d’ajuda emesa pel Departament d’Empresa i Ocupació

 • AVALIS: Pimes i autònoms socis   partícips d’AVALIS
 • ICF: Empreses i autònoms, preferentment amb una facturació inferior a 250 M €
 • AVALIS: Pimes i autònoms socis   partícips d’AVALIS
 • ICF: Empreses i autònoms, preferentment amb una facturació inferior a 250 M €
OBJECTE DE FINANÇAMENT
 • Inversió en actius fixos tant materials com   immaterial
 • Circulant per dotar de liquiditat l’empresa
Finançar circulant de les empreses amb l’aval de l’ICF i/o AVALISInversió en actius fixos tant materials com immaterials
MODALITAT
 • Préstec
 • Lísing (només per a actius)
 • Pòlissa de credit
 • Descompte comercial
 • Factoring amb recurs
 • Confirming
 • Negoci Internacional
 • Préstec
 • Lísing
IMPORT MÀXIM Entre 10.000 i 100.000 €
 • Fins a 5 M € per l’IFC
 • Fins a 1,5 M € per AVALIS
 • Fins a 10 M € per l’IFC
 • Fins a 1,5 M € per AVALIS