JardinerEl dia 19 de setembre, va ser aprovada la Llei de Suport als Emprenedors, norma que té l’objectiu de recolzar i fomentar l’activitat empresarial i que contempla una sèrie de mesures per tal de simplificar els tràmits burocràtics, establir una sèrie d’incentius fiscals i un pla de suport a la internacionalització i al finançament dels nous projectes empresarials.
Aquesta Llei que analitzem en el present document està (i estarà) estretament relacionada amb la Llei de Mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de llocs de treball, que deriva del Reial Decret Llei 4/2013, que ja vam analitzar anteriorment.
Vegi en aquest informe quines són les principals característiques de la LLEI DE SUPORT ALS EMPRENEDORS