L’IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques) és l’impost que grava l’obtenció de qualsevol mena de renda de les persones. El termini de presentació és fins al 30 de juny de cada any (per la renda de 2022 el termini finalitza també el 30 de juny).

Aquest impost ja permet un fraccionament en el pagament de forma automàtica i sense interessos. Es pot pagar el 60% del resultat el dia 30 de juny i el 40% restant el dia 6 de novembre de 2023.

Però què passa si aquest ajornament no fos suficient?

Pot passar que per alguna raó, el pagament de l’IRPF sigui impossible fins i tot amb el fraccionament que la mateixa llei permet, llavors queda el recurs de sol·licitar un ajornament general. En aquest cas, l’ajornament ja no és gratuït, es pagarà un interès del 4,0625% anual.

Quin és el termini màxim que es pot demanar per aquest ajornament?

Es podrà ajornar el pagament de l’IRPF fins a un màxim de 24 mesos.

Cal aportar garanties?

Si l’import ajornat (juntament amb altres deutes amb hisenda) no superen els 50.000€ no caldrà aportar cap garantia.

Quines garanties es poden aportar?

Es poden aportar diversos tipus de garanties com:

  • Garantia hipotecària.
  • Aval bancari
  • Altres

En cas d’aportar com a garantia l’aval bancari, el tipus d’interès de l’ajornament serà del 3,75% i es podrà ajornar el pagament fins a 5 anys.

Si tens dubtes de si podràs pagar el deute per la teva declaració de renda el proper mes de juny, contacta amb nosaltres.