La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha posat en funcionament un simulador informatiu perquè els treballadors autònoms calculin la quota que els pot correspondre amb el nou sistema de cotització per rendiments nets que entra en funcionament el gener de 2023.

T’informem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha posat en funcionament un simulador informatiu perquè els treballadors autònoms calculin la quota que els pot correspondre amb el nou sistema de cotització per rendiments nets que entra en funcionament el gener de 2023.

Es pot accedir a aquesta calculadora a través del portal Importass, en l’àrea pública, on també hi ha informació sobre el nou sistema, les claus sobre com calcular els rendiments i els passos a seguir en els pròxims mesos. Per a estimar la quota s’ha d’indicar el tram en el qual es troben els rendiments que s’espera obtenir. El simulador mostra la quota mínima i màxima per cada tram corresponent. A més, es detalla el desglossament de les cotitzacions (contingències comunes, contingències professionals, cessament d’activitat i formació professional) i la base de cotització.

Vegeu el vídeo explicatiu:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de privacitat.
I Accept

També es poden conèixer les prestacions a les quals es té dret, quantia vinculada a la base de cotització de cada treballador.

A partir de gener, Importass incorporarà noves funcionalitats per a gestionar els tràmits conforme al nou sistema. Així, els autònoms podran comunicar els rendiments esperats, triar de manera senzilla la seva base de cotització o sol·licitar i modificar els beneficis aplicables (deduccions, bonificacions, quota reduïda per inici d’activitat). A més, està previst el desenvolupament d’un altre simulador, ja personalitzat.

Dins del portal d’internet Importass, que es va posar en marxa l’abril de 2021, els autònoms actualment ja poden donar-se d’alta o baixa, modificar les seves dades, obtenir l’informe de la seva vida laboral, consultar els seus rebuts o adjuntar documentació, entre altres serveis.

Nou sistema de cotització d’autònoms

Aquesta reforma estableix que en els pròxims tres anys es desplegui de manera progressiva un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l’autònom, com a transició al model definitiu de cotitzacions per ingressos reals que es produirà com a més tard en nou anys.

A més, es defineix el concepte de rendiments nets, fonamental per a la posada en marxa del nou sistema. D’aquesta manera, els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat i necessàries per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris). El resultat serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.

S’habilita així un sistema que permet als autònoms canviar la seva quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades a l’any. Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, retornant-se o reclamant-se quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat per les previsions durant l’any.

Pots consultar totes les dates clau per a 2023 d’aquest desplegament, clicant aquí.

Més informació sobre el nou sistema en aquest enllaç i en la guia de preguntes i respostes.

Pots posar-te en contacte amb el nostre despatx per qualsevol dubte o aclariment que puguis tenir sobre aquesta qüestió.