Després de la darrera modificació de la llei de l’IRPF i considerant tant la tributació estatal com l’autonòmica, en els exercicis 2012 i 2013 als contribuents per la renda se’ls aplicaran les taules següents als seus ingressos:
Per la base liquidable general (rendiments del treball, rendiments del capital immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, etc.):

IRPF
2012 I 2013
Escala
General
Gravamen
Complementari 2012-2013
Escala
Autonò-
mica
Suma
Escales
BASE DE…RESTA
BASE, FINS A…
Tipus MarginalTipus MarginalTipus MarginalTipus Marginal
0017.704,2012%0,75%12%24,75%
17.707,244.382,5215.300,0014%2%14%30%
33.007,208.972,5220.400,0018,50%3%18,50%40%
53.407,0017.132,5266.593,0021,50%4%21,50%47%
120.000,2048.431,2455.000,0022,50%5%23,50%51%
175.000,2076.481,24125.000,023,50%6%25,50%55%
300.000,0083.981,24En endavant23,50%7%25,50%56%

Per la base liquidable de l’estalvi (interessos, dividends, etc.):

IRPF
2012 I 2013
Escala
General
Gravamen
Complementari 2012-2013
Escala
Autonò-
mica
Suma
Escales
BASE DE…RESTA
BASE, FINS A…
Tipus MarginalTipus MarginalTipus MarginalTipus Marginal
006.000,009,5%2%9,5%21%
6.000,001.260,0018.000,0010,5%4%10,5%25%
24.000,005.760En
Endavant
10,5%6%10,5%27%

Segons els casos, una planificació fiscal adequada podria reduir, de forma legal, la tributació del contribuent intentant per exemple diferir la tributació a l’exercici 2014 en que suposadament, tots pagarem menys impostos…