Aprofitant la modificació de la llei concursal, s’han inclòs novetats en matèria d’ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris vigents a partir de l’1 de gener de 2023.

Els deutes afectats per aquesta modificació legal són exclusivament els que gestiona l’AEAT (Agència estatal de l’Administració Tributària).

Les modificacions afecten als terminis de concessió i al límit quantitatiu que eximeix de l’aportació de garanties.

Com queden els terminis de concessió?:

Termini màxim de sis mesos en els dos supòsits següents: 

  • Quan el pagament del deute s’asseguri amb garantia diferent de l’aval bancari.
  • Quan no s’exigeixi garantia per raó de l’import del deute.

Termini màxim de nou mesos quan el pagament del deute es garanteixi amb aval bancari o certificat d’assegurança de caució.

Termini màxim de dotze mesos quan no s’exigeixi garantia perquè l’obligat tributari no té béns suficients per garantir el deute i existeix risc de perjudici greu en cas d’execució del seu patrimoni.

Finalment, s’eleva a rang legal el límit màxim quantitatiu de 30.000 euros del deute tributari que eximeix al contribuent de l’aportació de garanties.

Quin interès es paga per ajornar un deute tributari?

L’interès que paga el contribuent per ajornar un deute tributari és l’interès de demora que es publica amb la llei de pressupostos de cada any, pel 2022 és el 3’75%

Quines alternatives hi ha a l’ajornament dels impostos?

Determinats bancs concedeixen préstecs de forma rapida i a tornar en un termini curt pel pagament d’impostos cobrant a canvi una comissió.

Si a la teva empresa li cal demanar un ajornament fes-ho amb temps, contacta amb el nostre despatx.

Contacta’ns


    He llegit i accepto les Condicions Generals i la Política de Privacitat.
    Em vull subscriure a la newsletter.