SEPASEPA es tracta d’una estratègia europea per a unificar i garantir pagaments en euros segurs per a totes les transaccions bancàries. És una eina que proporcionarà més tranquil·litat, seguretat i fiabilitat en les activitats de negoci tan a nivell nacional com a nivell europeu. L’objectiu de SEPA és establir instruments de pagament (transferències, rebuts bancaris i pagaments amb targeta) amb uns estàndards comuns, eliminant així les diferències entre els pagaments nacionals i els pagaments transfronterers entre els 28 països de la Unió Europea i Noruega, Islàndia, Finlàndia, Liechtenstein i Mònaco. El projecte SEPA suposa, per tan, la creació d’un autèntic mercat domèstic on existeixi una única forma de realitzar pagaments de manera eficaç, segura, senzilla i transparent.
Les principals característiques de SEPA són:

  • Obligat compliment a partir de febrer de 2014.
  • El compte bancari s’identificarà per l’IBAN (24 dígits), en comptes de fer-ho pel CCC (20 dígits) com fins ara. Caldrà comunicar-lo a totes les contrapartides.
  • Totes les transaccions duran a més el codi BIC o Identificació Internacional de l’entitat bancària.
  • Xip EMV en les noves targetes de crèdit i dèbit i utilització del PIN personal en comptes de la firma.
  • S’haurà d’utilitzar el format XML quan s’intercanviïn fitxers amb l’entitat bancària (ara s’utilitzen fitxers de text).
  • Serà possible que els comptes dels clients o proveïdors estiguin fora d’Espanya.
  • Com a emissor de rebuts caldrà obtenir de cada client un mandat, és a dir, una ordre de domiciliació, i custodiar-la. Els anteriors al febrer de 2014 seguiran estan vigents.- Cada vegada que s’emetin rebuts caldrà adjuntar, a cada presentació,  la informació bàsica corresponent al mandat.
  • Les comissions cobrades per pagaments transfronterers seran iguals a les operacions nacionals equivalents, independentment dels imports.
  • L’entitat del beneficiari rep l’import de la transferència com a màxim el següent dia hàbil a la data d’emissió per part de l’entitat ordenant.

Existeixen dos esquemes pel sistema de rebuts segons la norma SEPA:

 Esquema bàsic (CORE)Esquema   entre empreses (B2B)
Destinat aOperacions entre empreses i/o particularsOperacions entre empreses i/o autònoms
Format dels fitxersC19.14 o CORE XMLC19.44 o B2B XML
Termini de devolucióFins a 8 setmanes   per ordre del client2 dies hàbils1
Ordre de domiciliació   o mandatSeran vàlides les ordres   ja formalitzadesRequereix la formalització d’una nova ordre de domiciliació
Capacitat màxima   del  camp   de concepte140 caràcters140 caràcters