Ramió Assessors SL amb col·laboració amb SAGE despachos profesionales, va participar com a ponent en el debat <<Avancem Junts>> organitzat per SAGE. Tant el fundador del nostre despatx, Joan Ramió Vila com el seu gerent Joan Ramió Martin, van poder plantejar sobre la taula de debat diferents temes i donar respostes a diversos temes sobre l’actual situació en els despatxos professionals i les relacions entre despatxos i els clients. La tecnologia en el marc d’aquestes relacions, va ser un dels principals i més importants temes a tractar. El debat va ser seguit amb molt interès per una nombrosa representació dels principals despatxos professionals de la província.