Durant aquest mes de desembre hem iniciat una enquesta de satisfacció entre els clients del nostre despatx.

L’objectiu de la mateixa és la voluntat que té el nostre despatx d’adequar els serveis que ofereix a les necessitats reals dels seus clients.

Per això, li demanem que tingui l’amabilitat de participar-hi per així ajudar-nos a millorar en tot allò que ja avui li oferim i el que li podrem oferir en breu.

En agraïment efectuarem un sorteig entre els participants d’una unitat del nou Ipad mini d’Apple, vegi les bases del sorteig al peu d’aquest article.

Estem treballant molt activament en la formació dels nostres professionals que reben un allau de nova normativa que afecta al conjunt de clients del despatx. També estem en procés de desenvolupament d’una nova plataforma totalment renovada a la seva àrea privada, en els propers mesos podrà gaudir de les seves prestacions. A l’hora, estem dissenyant una nova forma de comunicar les novetats legals que l’afecten de manera que faciliti la seva comprensió i aplicació pràctica. Finalment hem incorporat nous serveis al nostre despatx tant per les empreses consolidades o que vulguin iniciar o millorar un negoci com per les persones. Trobarà més informació a la nostra pàgina web.

COM ACCEDIR A L’ENQUESTA:

Els clients del nostre despatx hauran rebut un correu electrònic amb el link a l’enquesta, en cas que no sigui així pot premer aquí: ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DESEMBRE 2012

BASES DEL SORTEIG DEL NOU Ipad mini d’Apple:

Ramió Assessors SL organitza un sorteig entre els clients que participin en l’enquesta de satisfacció del mes de desembre de 2012.

Les bases del sorteig són les següents:

Primera. Organització i objectius.

RAMIÓ ASSESSORS SL, amb NIF B17644550, amb domicili a Girona, carrer Riu Güell 1A, 2on, 1a organitza una enquesta de satisfacció entre els seus clients amb l’objectiu de poder millorar tant en la prestació de serveis com en l’incorporació de noves formes de comunicació amb els seus clients. Per això, sorteja entre els participants que hi tinguin dret un Ipad mini d’Apple.

Segona. Participació.

Poden participar en aquest sorteig tots els clients de Ramió Assessors SL  als que el nostre despatx hagi prestat algun servei durant els darrers quatre mesos: agost 2012 a novembre 2012 (essent la data de referència la de la factura de prestació dels serveis).

Només s’accepta una sola participació per client.

Tercera. Condicions per accedir al premi.

Per què el client tingui dret a rebre el premi s’han de complir les següents condicions:

1-      Que hagi contractat i se li hagi facturat algun servei entre el  1-8-2012 i el 30-11-2012

2-      Que estigui al corrent de pagament amb Ramió Assessors SL.

3-      Que l’enquesta s’hagi contestat correctament, això és amb sentit i emplenant totes les respostes especialment les que requereixin redacció de text i les dades identificatives.

4-      Que en el procés de contesta de l’enquesta no es detecti que s’ha comès algun frau.

Quarta. Data límit per contestar l’enquesta.

El sorteig se celebrarà entre tots els clients que hagi participat en l’enquesta fins el dia 31 de desembre de 2012 a les 24h.

Cinquena. Entrega del premi.

El resultat del sorteig es donarà a conèixer exclusivament mitjançant una publicació al web www.ramioassessors.com a l’apartat d’actualitat el dia 2 de gener de 2013 a les 13h.

El premi sortejat consisteix en un Ipad mini que s’entregarà al despatx de Ramió Assessors SL el dia 7 de gener de 2013. Es realitzarà un reportatge fotogràfic i es farà difusió de l’acte a la web de Ramió Assessors i/o per correu electrònic.