Tal com vam avançar fa uns mesos, des del passat 1 de juliol s’ha posat en marxa una nova gestió de l’IVA anomenada sistema SII que afecta determinades empreses.
A continuació detallem de manera esquemàtica quins són els terminis de presentació del registre de factures.

 

Càlcul del termini per l’enviament del registre de factures rebudes a l’AEAT 

esquema sistema sii
 

Exemples

Data factura    Data de recepció     Data d’enregistrament    Data màxima de remissió a l’AEAT    Període en que deduïm l’IVA    
31-07-201731-07-201703-08-201715-08-2017JULIOL-17
31-07-201731-07-201723-08-201704-09-2017AGOST-17
01-07-201704-07-201704-07-201714-07-2017JULIOL-17
01-07-201704-07-201715-07-201726-07-2017JULIOL-17
01-07-201730-09-2017  8-12-201715-12-2017NOVEMBRE-17
01-07-201730-09-2017  8-12-201720-12-2017DESEMBRE-17
01-07-201730-09-201714-01-201815-01-2018DESEMBRE-17
01-07-201730-09-201714-01-201824-01-2018GENER-18

 

L’enviament del registre de factures rebudes al SII és independent del seu pagament, no hi té res a veure.

El termini de 8 dies quedarà reduït a 4 a partir de l’1-1-2018

 
 

Càlcul del termini per l’enviament del registre de factures emeses a l’AEAT

esquema sistema sii
 

Exemples

Data emissió       Data màxima de remissió a l’AEAT     Període en que meritem l’IVA    
31-07-201710-08-2017JULIOL-17
01-07-201712-07-2017JULIOL-17

 
L’enviament del registre de factures emeses al SII és independent del seu cobrament o enviament al client, no hi té res a veure.
 

El termini de 8 dies quedarà reduït a 4 a partir de l’1-1-2018

 
Cal revisar que el software utilitzat en la gestió comptable faciliti l’enviament i control de la recepció dels registres enviats. En cas de registres erronis, aquests es poden tornar a enviar una vegada corregits, no cal tornar a fer tot l’enviament global.
Cal recordar que el SII elimina la necessitat de presentar els models 340-347 i 390.
 

Encara no coneixes el Sistema SII i les modificacions que suposa? A la nostra assessoria a Girona t’ajudem a descobrir la nova gestió de l’IVA. Contacta’ns!