Dilluns 23 de novembre s’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats a tot Catalunya afectades per la COVID-19. El Govern de la Generalitat va aprovar el passat dijous dia 19 el pla de reobertura d’activitats a Catalunya, el qual es posarà en marxa la primera etapa del pla dilluns 23 de novembre.


El pla d’obertura està dividit en quatre etapes i és avaluable cada 15 dies. D’aquesta manera, si l’evolució ho permet, serà gradual i es modificaran per cada etapa les restriccions.

Mesures del Tram 1

(23 de novembre al 6 de desembre) Preveu el següent:

Les activitats socials seran d’un màxim de 6 persones, excepte les bombolles de convivència.

Seguirà estant restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat del territori de Catalunya. Tanmateix, seguirà essent restringida l’entrada i sortida dels municipis des de les 6:00h del divendres fins a les 6:00h del dilluns.

No es pot circular pel carrer de les 22:00h a les 6:00h, excepte causes justificades.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquest tram serà el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a l’establiment, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració. En el cas de l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

 • Bars i restaurants: 
  • Interiors:  
   • Aforament limitat al 30% del permès i amb la garantia d’una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres de distància entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Tanmateix, s’ha de garantir la ventilació de l’espai amb ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Terrasses: 
   • S’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grup de taules diferents.
   • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, excepte que formin part de la mateixa bombolla de convivència.
   • Garantir una distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. 
   • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment.
 • Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts: Obertura amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. Continuen oberts els museus, biblioteques i sales d’exposicions al 50%.
 • Instal·lacions i equipaments esportius: A l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.
 • Comerços: 30% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. 
 • Extraescolars:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins a un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

Com es revisarà el procés d’obertura?

El pla s’anirà revisant amb el màxim rigor d’acord amb l’evolució de la taxa de contagis (Rt) i els nous ingressos hospitalaris.

 • Si la taxa és inferior a 0,9 i els ingressos disminueixen, es continuarà amb el procés.
 • Si la taxa es troba entre 1 i 0,9 i els ingressos s’estabilitzen, es prorrogaran les mesures.
 • Si la taxa és superior a 1 i els ingressos s’incrementen, es revisaran les mesures presses.