Cotitzacions

Les novetats més rellevants en l’àmbit de la Seguretat Social pel 2016 són les que en aquest article us expliquem.

A partir de l’ ú de gener de 2016 les pensions públiques  s’augmenten en  un 0,25%, establint-se l’import màxim en 2.567,28€ mensuals o 35.941,92€ anuals.

Les base màxima de cotització a la Seguretat Social augmenta un 1%, quedant establerta en  3.642,00 € mensuals.

Els treballadors autònoms es regiran  per diferents bases mínimes i màximes en funció de les seves característiques, tot i que amb caràcter general la base mínima s’estableix en 893,10€ i la màxima en 3.642.00€ mensuals.

En quan als tipus de cotització, es mantenen en la seva totalitat els vigents fins ara (Contingències Comunes, Contingències d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, Desocupació,  Fons de Garantia Salarial, Formació Professional i Cessament de l’activitat dels autònoms).

S’amplia a l’any 2016 la reducció del 20% (45% en el cas de famílies nombroses) a les cotitzacions derivades de la contractació d’empleats de la llar.

A partir de l’ ú de gener de 2016 s’incorpora un nou complement per maternitat a les pensions contributives de jubilació ordinària, per aquelles dones que hagin tingut fills, no percebin cap altra pensió ni obtinguin ingressos derivats del treball.  Aquest complement consisteix en un percentatge sobre l’import de pensió inicial:

·         2 fills:                     5%.

·         3 fills:                     10%.

·         4 fills o més:          15%.

S’ajorna de nou l’increment previst fins el 60% de la base reguladora, a les pensions de viduïtat dels majors de 65 anys que no rebin altres pensions ni rendiments.

S’ajorna a l’ ú de gener de 2017 l’ampliació del permís de paternitat a quatre setmanes, per tant, durant el 2016 el permís serà de tretze dies com fins ara.

També s’ajorna a l’ ú de gener de 2017 l’entrada en vigor de les modificacions de l’Estatut del Treball Autònom que permet la realització de l’activitat a temps parcial als treballadors autònoms.