Hisenda controla de prop a les PIMES

L’Agència Tributària està centrant la seva atenció a una gran multitud de societats de diferents sectors, el seu objectiu és localitzar les irregularitats en els seus sistemes de cobraments i facturació. Així ho està fent saber a les pròpies empreses, per mitjà d’una carta en què els informa que disposa de tots els moviments dels comptes bancaris del negoci, i detalla que les seves dades pel que fa als cobraments realitzats, tant en efectiu com amb en targeta, són diferents als registrats en la major part de les empreses del seu mateix sector.
L’objectiu d’aquests requeriments és aconseguir que els negocis regularitzin voluntàriament la seva declaració d’ingressos, per tal de lluitar contra el frau i l’economia submergida.
Els indicis que podrien activar aquesta investigació per l’administració són:

  • Els ingressos per cobraments amb targeta: Si són majors al que és habitual entre la competència, podria ser un indici d’ocultament de frau per una entrada de diners sense declarar.
  • El flux de cobraments amb diners en efectiu. Concretament si supera el de la referència sectorial.

Per exemple:
Un restaurant en què el 80% dels seus ingressos provenen de targetes de crèdit i en la resta del sector ronda un 50%, hisenda conclou que aquesta diferència podria amagar un 30% d’ingressos en metàl·lic sense declarar.
Ara bé, una facturació molt elevada en efectiu en un sector que els seus ingressos en targeta són elevats, es podria interpretar com una intenció d’eludir la traçabilitat del pagament electrònic.
L’Agència Tributària considera un indici de frau el fet que, un empresari ingressi molt menys que la seva competència, en aparent igualtat de condicions.
A tal efecte, si un negoci obté un marge de benefici del 4% sobre els ingressos i la mitjana del sector es situa al voltant del 8% i, segons les dades bancàries, cobra mitjançant targeta el 40% de la seva facturació (mentre que la mitjana del sector és del 65%) saltaran les alarmes que facin pensar a AEAT que existeixen ingressos en efectiu que no estan sent declarats.

Carta, visita i inspecció

Aquesta carta és només una comunicació, que no exigeix ​​contestació, enviament de documentació, ni la justificació dels abonaments que puguin existir en els seus comptes bancaris. Simplement et traslladen la informació que té l’Agència Tributària.
Després de la recepció d’aquesta notificació, poden passar dos fets:

  • a) Que rebi en les següents setmanes la visita de funcionaris d’Hisenda per valorar si hi ha risc de frau fiscal o no.
  • b) Inspecció: En aquells casos en què s’aprecia que, després de les cartes i les visites, l’empresari segueix mantenint paràmetres de risc fiscal i no ha variat les seves dades d’ingressos. Es tracta de comprovacions en profunditat per a supòsits que Hisenda considera especialment rellevants.

Recordeu que els tècnics d’Hisenda han d’estar identificats en tot moment. No està previst en la normativa que puguin passar a fer actuacions d’incògnit.

Pla d’actuació

Per altre banda, us recordem que el pla d’actuació que planteja l’Agència Tributària als seus inspectors en aquest 2019 implica, entre altres coses, augmentar el control sobre:

  • Les empreses inactives: Les hores d’entrada i sortida dels treballadors, per evitar que es facin contractes per menys hores de les treballades, a més de reforçar el control sobre les subcontractes i empreses de multiserveis.
  • Les activitats econòmiques dins de l’IRPF, especialment pel que fa als rendiments obtinguts per habitatges turístics i l’abús de l’ús del règim d’entitats sense fins lucratius.
  • El Registre d’operadors intracomunitaris (ROI), i sobre les activitats econòmiques classificades com d’alt risc.
  • Els patrimonis elevats.
  • L’ús del doble programari o programes de doble comptabilitat, amb la intenció d’evitar facturacions irregulars.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.