El darrer dia per domiciliar els impostos, avui 15 d’abril, es publica al BOE una nova norma improvisada que fa tard, la que permet a les empreses amb un volum de facturació inferior als 600.000€ presentar els impostos que vencien el proper dia 20 d’abril, fins el 20 de maig.

Des del passat 11 de març, s’han publicat 9 reals decrets llei, varis reals decrets i altres normes relacionades directament amb la Covid-19. Un ventall de normes que pel que ens diuen els nostres clients, no resolen els problemes reals de les empreses.

Ara, quan ja s’han presentat la majoria d’impostos  al ser avui el darrer dia per poder-los domiciliar, ens diuen que s’allarga la data de presentació fins el dia 20 de maig.

Com dèiem, una nova norma improvisada, mal redactada i per tant que provoca inseguretat jurídica (què passa amb els impostos ja domiciliats?), que arriba tard i malament.

El nostre despatx, que ara treballa amb una intensitat mai vista segueix i seguirà al costat de les empreses i dels empresaris, des del més petit al més gran, informant-vos, assessorant-vos i cercant solucions a cada cas als problemes reals que aquesta situació ha provocat.