Calendari obertura dies festius 2019-2020

Segons l’ordre EMC/127/2017 i EMC/129/2019 hi ha dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per a l’any 2019 i 2020, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014).
Els dies festius d’obertura (OPCIONALS) són els següents:

2019

calendari-laboral-2019-ramio-assessors

2020

calendari-laboral-2020-ramio-assessors
Els Ajuntaments poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local.

  • Ajuntament de Girona per l’any 2019 ha substituït els dies el dia 07 de juliol de 2019 per el dia 30 de juny de 2019 i ha inclòs els dies 1 de novembre i 29 de desembre de 2019. Per l’any 2020 encara no està establerts els canvis.