L’objectiu és fomentar les actuacions adreçades a persones en situació d‘atur que tenen dificultats per trobar una feina amb una certa continuïtat a curt termini. 

La hipòtesi d’aquestes mesures de foment de la contractació és que la reducció dels costos laborals ha de constituir un impuls a la contractació de persones que tenen una baixa ocupabilitat o que, per altres motius, no haurien pogut obtenir la feina. 

Permet fomentar contractes per a persones i col·lectius que objectivament tinguin menor probabilitat de trobar feina, adaptant-los a les necessitats de cada moment.

Quines entitats poden sol·licitar aquestes subvencions:

  • Les cooperatives de treball associat. 
  • Persones físiques.
  • Persones jurídiques privades.
  • Comunitats de béns.
  • Fundacions i Associacions sense ànim de lucre (quedaven excloses en l’anterior convocatòria).

Totes elles constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. 

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció, les empreses de treball temporal.

Quin tipus de contractació cal realitzar?

La persona jove es pot contractar mitjançant els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any i amb jornada completa (40 hores setmanals)

Quin termini hi ha per contractar i presentar les sol·licituds de subvenció?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2022 a les 15:00h

El contracte es pot haver formalitzat fins a 1 mes abans, per tant, la data límit per subscriure contractes és el 1 d’abril de 2022, inclòs i podran finalitzar com a màxim el 31 de març de 2023.

Es pot subscriure un contracte per una durada superior o un contracte indefinit. En aquests casos la part subvencionada seran els dotze primers mesos.

Quina és la quantia de la subvenció?

És d’un mòdul equivalent al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2021 per jornada completa amb un màxim de 12 mesos. 

Prenent com a referència el Salari Mínim per aquesta convocatòria es fixa una quantia de 1.473,71 euros  mensual.

La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als 12, es farà una revocació proporcional al temps que hagi mancat per arribar-hi.