Com han d’actuar les empreses el 21D amb els seus treballadors?

Els treballadors que puguin i vulguin exercir el seu dret a vot el pròxim dia 21 de desembre de 2017, dia laborable, podran tenir dret a un permís de fins a  màxim quatre hores,  en funció de la jornada laboral que coincideixi amb l’horari de votació (de 09:00 a 20:00 hores), de manera que:

  • Si la coincidència entre la jornada del treballador i l’horari d’obertura dels col·legis electorals és fins a dues hores: no tenen dret a permís.
  • Si la coincidència és de més de dues i fins a menys de quatre hores: tenen dret a un permís de dues hores.
  • Si la coincidència és de quatre o més hores: tenen dret a un permís de quatre hores.

Aquests permisos fan referencia a treballadors que realitzin una jornada completa i són remunerats, per tant no es reduirà el salari del treballador ni s’hauran de recuperar.
Pels treballadors que tinguin una jornada inferior, el permís es reduirà de manera proporcional. Veiem un exemple:
Si el dia 21 de desembre un empleat té una jornada de quatre hores diàries, i el seu horari coincideix amb quatre hores amb l’horari del col·legi electoral, el seu permís serà d’una hora.

Les empreses poden demanar un justificant per comprovar que el treballador ha anat a votar durant el permís

Les empreses hauran de decidir en quines hores es gaudiran aquests permisos. Els repartirà segons convingui, informant els empleats de l’hora d’inici i finalització.
A fi que l’empresa tingui un control de si realment s’ha utilitzat el permís per anar a votar, poden demanar el justificant que acrediti l’assistència a la votació o la permanència a la mesa.

Membres de la mesa electoral i interventors

Tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada del dia 21 de desembre a més de poder gaudir de les 5 primeres hores de la seva jornada laboral del divendres dia 22 de desembre. Aquest permís del dia 22 s’aplica fins i tot si el dia 21 era dia de descans setmanal pel treballador.

Apoderats

Tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada del dia 21 de desembre.
Tant els membres de la mesa com els interventors o apoderats, si tenen torn de nit la jornada anterior al dia 21, poden canviar el seu torn per descansar la nit anterior a la jornada de votació.

Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.