ISP revenedors mòbilsLa reforma fiscal que va tenir lloc a finals de l’exercici 2014 i amb entrada en vigor, per a la majoria de les modificacions per a 1 de gener de 2015, continua produint canvis al sistema fiscal espanyol a partir de l’1 d’abril de 2015.

 Les modificacions que s’introdueixen amb efectes de l’1 d’abril de 2015 són nous supòsits d’inversió del subjecte passiu en l’entrega de determinats productes, en particular, telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals amb la finalitat de contribuir en la lluita contra el frau, en les operacions d’entrega a empresaris revenedors o que excedeixin de 10.000 euros, i també per aquells casos de d’operacions de plata, platí i pal·ladi. Mitjançant aquest mecanisme, el d’inversió del subjecte passiu, és el destinatari de la factura qui calcula l’IVA repercutit de la factura i el suporta doncs la factura que rep del seu proveïdor no porta IVA.