S’apropa l’1 de gener de 2021 i, amb això, la possibilitat que es produeixi la finalització del període transitori sense un acord que regeixi les condicions per la futura relació del Regne Unit amb la UE. Aquest fet intensifica la necessitat de preparar a les empreses de cara a canvis que es produeixin.

Pel que fa als aranzels, el Regne Unit ha publicat quins d’aquests s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2021 i les seves importacions a tercers països, incloent-hi la UE en cas que no hi acabi havent un acord previ a la seva marxa.

En els intercanvis comercials, la sortida del Regne Unit (indiferentment de si hi ha acord o no) comportarà que els aranzels estiguin subjectes a tràmits o formalitats de les duanes per verificar si compleixen la normativa de la legislació comunitària.

Respecte als tràmits no duaners de productes agroalimentaris subjectes a un certificat/autorització, en funció del producte, els operadors han de tramitar les sol·licituds amb caràcter previ.

Aquests controls, a Espanya, es sol·liciten telemàticament a través de plataformes informàtiques com:

 • En el cas de Sanitat Animal (control sanitari):
  • SISTEMA TRACES, destinat a la importació d’animals vius, subproductes animals o productes destinats a l’alimentació animal.
  • SISTEMA CEXGAN, destinat a l’exportació d’animals vius i productes d’origen animal.
 • En el cas de Sanitat Exterior (control sanitari):
  • SISTEMA TRACES, destinat a la introducció o importació de qualsevol mena de producte destinat a l’ús o al consum humà que procedeixi de qualsevol territori fora de la UE.
 • En el cas de Sanitat Vegetal (control fitosanitari):
  • APLICACIÓ INFORMÀTICA BEXVEG, que afecta la importació i exportació de plantes i productes vegetals frescs.

En el següent enllaç hi ha descrita la informació relativa als requisits que s’exigeixen a les importacions de vegetals i productes vegetals: https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/comercio-exterior- vegetal/importaciongeneral.aspx

 • En el cas de la verificació de l’embolcall de fusta (Norma ISPM15): 
  • Es realitza un control fitosanitari sobre tot l’embalatge.
 • En el cas de la Qualitat Comercial (control de qualitat):
  • SISTEMA ESTACICE, té afectacions sobre la importació i exportació de diferents productes (fruites, verdures, peixos, oli d’oliva, …)
 • En el cas dels Productes Ecològics:
  • La sol·licitud d’inspecció de productes ecològics importats es dirigeix a la Xarxa de Direccions Territorials i Provincials de Comerç.

En referència al que respecte als tràmits no duaners, de productes no alimentaris, s’han de distingir els següents:

 • Determinants productes destinats al consumidor han de ser sotmesos a un control de seguretat prèviament al moment de la seva importació. És per així que l’operari ha de presentar la seva sol·licitud de forma telemàtica a la plataforma del sistema ESTACICE.
 • En el cas de les mostres biològiques d’origen humà amb fins d’investigació, diagnòstic o docència, serà necessari complir amb les obligacions previstes el RDLL 65/2006, del 30 de gener.
 • Finalment, respecte als medicaments d’ús humà, matèries primeres farmacèutiques, productes sanitaris i altres productes inclosos dins de l’àmbit d’actuació de la inspecció farmacèutica, s’han de dur un control a través de l’aplicació informàticaSIFAEX.

Per altra banda, els productes que es trobin en trànsit, de forma que transitin a la duana espanyola en direcció final a Regne Unit, no seran sotmesos al control no duaner conforme amb la legislació de la Unió, ja que Presumiblement no seran introduïts al mercat interior.

Per a més dubtes, el govern d’Espanya ha habilitat una web on s’hi recull tota la informació sobre les modificacions i estat de normativa del Brexit.

A continuació hi ha adjunt un enllaç on hi podeu consultar tota la informació que l’Estat ha posat a disposició dels ciutadans per tal d’informar sobre el Brexit i les novetats: 

http://www.exteriores.gob.es/Brexit