L’empresa familiar, la nostra prioritat

L’empresa familiar és clau en el teixit econòmic del nostre país. Són moltíssimes les empreses en les que dues generacions o més, d’una o varies famílies es succeeixen al davant d’una empresa. Hi ha moments que són d’especial importància en la vida de les empreses familiars:

  • El moment d’iniciar una activitat.
  • El relleu generacional en l’empresa familiar.
  • La planificació de l’herència dels fundadors de l’empresa familiar.
  • La incorporació o separació de socis.
  • La resolució de conflictes entre els socis de l’empresa familiar.

En qualsevol d’aquestes circumstàncies i de totes en les que els socis de l’empresa familiar s’aniran trobant, RAMIÓ ASSESSORS dona una resposta professional i àgil, amb el coneixement que ens donen més de trenta anys d’experiència en assessorar a empreses familiars.

Sabem quines són les necessitats de les empreses familiars, fa més de trenta anys que acumulem experiències en múltiples situacions i donem resposta als temes mercantils, tributaris, civils, socials, estratègics i d’organització.

Hem dissenyat i participat en múltiples relleus generacionals, hem constituït societats per famílies i grups familiars, hem dissenyat protocols familiars, pactes societaris, pactes de família, hem ajudat a empreses familiars en crisis, hem estudiat la fiscalitat de centenars de situacions, hem ajudat a les famílies a arribar a acords, fins i tot en situacions extremadament difícils.

També hem acompanyat a empreses familiars en el procés de venda de l’empresa quan no hi ha continuïtat, a prendre decisions dins el consell de família o a acostar les posicions enfrontades entre membres de la família .

La nostra experiència és fruit de viure amb els clients del despatx les seves situacions com si fossin les nostres, un dels punts forts del nostre despatx.

Accepto la Política de Privacitat.*

Accepto l'enviament de comunicacions comercials


* Camps obligatoris

Característiques

Actuacions en empreses familiars

A Ramió Assessors comptem amb una dilatada experiència de més de 30 anys en l’assessorament i planificació de successions en empreses familiars. L’empresa familiar té les seves pròpies característiques que la fan especial. Per això disposa de legislació pròpia i instruments de control i planificació específics com són el protocol de família, els pactes societaris, a més de necessitar instruments de planificació que garanteixin la seva continuïtat i solvència.

A Ramió Assessors assessorem i planifiquem tots els aspectes necessaris per aconseguir-ho.

Sector: construcció

Ram: construcció d’habitatges

Empresa fundada als anys cinquanta del segle passat amb una forta implantació a la seva àrea.
Es planifica una successió cap a una de les dues branques de la família que fins aquell moment treballava a l’empresa ja que les desavinences entre ambdues parts feien inviable la continuïtat de l’empresa. Finalment mitjançant un protocol acceptat per les tres parts implicades: generació sortint i les dues branques familiars de la següent generació, s’aconsegueix la viabilitat i continuïtat de l’empresa, el principal objectiu que s’havia plantejat. Actualment l’empresa gaudeix de molt bona salut financera i amb perspectives de creixement.

Sector: serveis

Ram: lloguer de béns de consum

Empresa fundada als anys quaranta del segle passat amb una trajectòria molt notòria en el seu sector. El doble efecte d’un relleu generacional que no s’havia planificat i efectuat durant els anys més durs de la crisi de 2007 va comportar extremes dificultats en tots els àmbits. La reconducció que el nostre despatx ha proposat amb la col·laboració de les dues generacions ha comportat la seguretat d’un relleu adaptat a les preferències d’ambdues, una millora dels resultats econòmics i el convenciment que s’han consolidat els fonaments de l’empresa. Juntament amb aquest procés s’ha realitzat una planificació hereditària de la generació sortint.

Sector: sanitari

Ram: serveis mèdics

Empresa fundada als anys vuitanta i orientada a oferir serveis mèdics a clients particulars. La necessitat de successió arriba de forma sobtada per defunció del soci principal. Les dificultats que sorgeixen en aquests casos es poden minimitzar si es preveuen amb antelació. En aquest cas la successió es va orientar cap els socis minoritaris que van aprofitar per revisar els protocols de l’empresa, canviar la forma de govern i assumir nous rols a l’empresa. Finalment el relleu, tot i les dificultats derivades d’una situació tant sobtada es va dur a terme i l’empresa no ha vist perjudicada la seva continuïtat.

Sector: telecomunicacions

Ram: instal·lacions

Empresa que va passar per diverses formes jurídiques amb diferents socis i que finalment va ser íntegrament propietat dels membres d’una família. Preveient la successió familiar es constitueix una nova societat que haurà d’acollir en el futur la nova generació. Els socis familiars van arribar progressivament a la jubilació assumint les seves funcions directives els seus fills. El procés s’ha dut a terme amb molta sintonia entre els dues generacions i s’han garantit els ingressos de la primera generació. La formació dels fills ha estat clau en aquest procés de relleu que ela ha permès assumir responsabilitats en els àmbits tècnic i de gestió.

Sector: industria manufacturera

Ram: fusta

Empresa amb més de vuitanta anys d’antiguitat, actualment propietat d’una persona física. Es planifica una successió cap a la propera generació (la tercera) mitjançant diverses operacions mercantils amb una tributació molt favorable que finalitzen amb la constitució d’una societat limitada. Es realitzen pactes entre els futurs socis, un protocol d’empresa i es dissenyen els estatuts de la nova societat per servir als interessos de les parts. Es garanteixen tots els llocs de treball existents, un lloc de treball pels nous socis familiars i una fons d’ingressos per l’anterior generació.

Sector: comerç

Ram: alimentació

Empresa familiar en la que conjuntament amb els socis planifiquem amb èxit la successió. Es treballa en la forma de govern, les participacions dels socis, el repartiment de responsabilitats i la planificació hereditària. Els socis de la primera generació, ja d’avançada edat estaven preocupats per futur de la seva empresa ja que havia de servir com a font d’ingressos per complementar les seves pensions públiques, actualment la seva tranquil·litat juntament amb la satisfacció de la nova generació, és la garantia d’un procés ben dissenyat i executat.