Euros Els carnissers i xarcuters, majoritàriament exerceixen el seu negoci sota la forma jurídica de persona física. Alguns opten per la constitució d’una societat limitada, i altres per la constitució d’una societat civil o altres formes.
Com escollir la millor forma jurídica per exercir un negoci d’aquestes característiques?.
Hi ha varis factors que poden fer decidir per un o altre sistema, entre ells i com un dels més importants, la fiscalitat. La tributació d’un negoci sempre és important i a ser possible, entre les diverses formes en que es pot tributar en un negoci sempre escolliríem la que comporti pagar menys impostos, o no…
Vegi en l’informe  Tributació de carnissers i xarcuters alguna de les qüestions més importants a tenir en compte en aquesta decisió així com les principals obligacions de cada règim de tributació.