Woman Signing a CheckConsulta al següent enllaç els nous terminis de pagament de les factures aplicable al 2013 : Els nous terminis de pagament de factures
Els terminis de pagament han estat modificats per el Reial Decret Llei 4/2013, consulta els nous terminis a: Nous terminis de pagament a partir del RDL 4/2013