Els serveis on-line

La web posa al servei dels nostres clients un ample conjunt de possibilitats que li són de molta utilitat com l’assessor personal, l’arxiu documental o l’agenda interactiva.

Si encara no els coneix, no importa, entri lliurament a l’àrea de clients i podrà gaudir dels avantatges d’un sistema innovador que li resultarà molt real i proper.
Que li semblaria poder-li demanar una resposta immediata al seu assessor en temes laborals, fiscals, mercantils, d’assegurances, comptables…? I obtenir, per exemple una còpia de tots els seus impostos sempre que els necessiti?

• Rgest® serveis professionals de qualitat.
Darrera la marca Rgest® hi ha múltiples serveis dissenyats no només per donar una resposta professional si no que va més enllà, oferint serveis fins ara impensables en les assessories.