Protecció treballadors temps parcial

Protecció de treballadors a temps parcial

El passat 1 de març de 2014 va entrar en vigor la Llei 1/2014, llei que millora significativament les prestacions dels empleats a temps parcial.
Les principals novetats son:
1. Modificacions de la Llei General de la Seguretat Social
– Prestació per desocupació: necessitat d’estar inscrit com a demandant d’ocupació.
– Períodes de cotització dels treballadors a temps parcial: 15 anys d’alta a la seguretat social sense necessitat d’equiparar-ho a 15 anys a jornada completa.
Si vol saber més informació, pot descarregar-se el següent PDF: Protecció de treballadors a temps parcial, Anàlisis Llei 1-2014