Serveis a particulars

  • Arrendaments
  • Assegurances
  • Assessorament jurídic
  • Declaració de renda
  • Planificació successió hereditària
  • Planificació successió empresarial
  • Rendició de comptes als jutjats
  • Tramitació d’escriptures
  • Tramitació d’herències