CinturóLa llei dels pressupostos generals de l’estat pel 2014 introdueix diferents mesures en matèria laboral que afecten tant als costos que empreses i treballadors han de suportar com a la desaparició de determinades prestacions. Llegeix en el següent informe com afecta a la teva empresa l’augment de les cotitzacions a la seguretat social, la reducció de la cobertura de Fogasa, l’augment de les quotes d’autònoms o l’impossibilitat de demanar ajornament de l’IRPF:
Novetats introduïdes per la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2014