Retencions 2015

Tipus de retenció aplicables a partir de u de gener de 2015

La reforma fiscal ha modificat de forma important els tipus de retenció aplicables als diferents tipus de rendiment. En la taula següent es detallen els principals tipus  de retenció aplicables als exercicis 2015 i 2016 i com eren fins el 31-12-2014.

Tipus de rendiment

Del 1-1-2015 al 31-12-2015

Del 1-1-2016 al 31-12-2016

Fins el 31-12-2014

Retencions de professionals que en l’exercici anterior hagin obtingut rendiments inferiors als 15.000 € anuals sempre que representin al menys el 75% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques d’aquell exercici.

15 %

15%

15%

(de juliol a desembre 2014)

Retenció de professionals (en general)

19 %

18 %

21%

Retencions de professionals que iniciïn la seva activitat, retenció aplicable en l’exercici d’inici i en els dos següents.

9%

9%

9%

Retenció dels rendiments del treball obtinguts pel càrrec d’administrador d’entitats amb una xifra de negocis inferior a 100.000 € anuals

20 %

19 %

Retenció administradors (en general)

37 %

35 %

42%

Rendes de l’estalvi

20 %

19 %

21%

Retencions arrendaments d’immobles

20%

19%

21%