CRETA
El Reial Decret llei 16/2013, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupació dels treballadors, que està en vigor des del passat 22 de desembre de 2013, ha suposat la modificació de l’art. 109 de la Llei General de la Seguretat Social; i en aquest sentit incorpora com a novetat la obligació per part de les empreses de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no en la base de cotització a la Seguretat Social.
T’ho expliquem!: Fitxers CRA