Regularització cadastralPROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CATASTRAL 2013-2016
REGULARITZI LA SITUACIÓ DEL SEU IMMOBLE SENSE PAGAR UNA SANCIÓ IMPORTANT
Qui més qui menys, ha realitzat alguna modificació en la seva vivenda habitual o en la seva residencia de vacances. Els exemples més habituals són aprofitar un balcó per tancar-lo i obtenir una nova habitació, construir una barbacoa d’obra, una piscina, una barraca per fer-la servir de garatge o magatzem, construir una pèrgola al jardí, etc.
També es pot donar el cas que es tingui una edificació, com ara una caseta o barraca que amb el pas del temps s’hagi acabat convertint en un petit xalet, que no estigui declarat al Cadastre i que, per tant, no tributa per l’Impost de Béns Immobles (IBI, o més popularment “contribució urbana”).
Per part del Govern es vol acabar amb aquesta situació i s’ha encarregat a la Direcció General del Cadastre a fi que es detectin totes les construccions irregulars que, principalment, s’identificaran mitjançant fotografies aèries. Aquesta tasca de detecció de construccions irregulars està previst que comenci en breu i que s’allargui fins el 2016.
Consulti el document adjunt per saber-ne més: Regularització cadastral
No dubti en posar-se en contacte amb el nostre despatx si desitja tramitar aquesta regularització:  https://www.ramioassessors.com/contact-us/