News IRPF 2015

L’eix principal de la reforma fiscal, publicada el 28 de novembre passat es basa en  les lleis 26/2014, 27/2014 i 28/2014, d’aplicació general a partir del u de gener de 2015.

Et presentem les principals novetats en l’Impost de la Renda.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

L’entrada en vigor de la nova Llei de l’IRPF és el dia 1 de gener de 2015; no obstant això, hi ha determinats casos en què l’entrada en vigor no es produirà fins el mateix 1 de gener de 2016 i fins i tot de 2017.

S’incorporen importants modificacions tals com:

 • La disminució dels tipus de gravamen.
 • L’increment dels mínims personals i familiars.
 • La creació d’una reducció per a treballadors autònoms amb menors recursos.
 • La deducció a favor de famílies nombroses.
 • Canvis en la limitació per a les indemnitzacions rebudes en concepte d’acomiadament.
 • S’elimina l’exempció dels dividends fins a 1.500 €
 • Es suprimeixen els coeficients d’actualització.
 • Només en les transmissions de determinats elements patrimonials de fins a 400.000€ es podran aplicar els coeficients d’abatiment.
 • Es redueix la quantia de les aportacions a plans de pensions.
 • Es crea un impost de sortida en cas de residents que es traslladin fora del territori espanyol.
 • Es suprimeix la deducció per lloguer d’habitatge.

En vols saber més? CLICA AQUÍ!