Segons ha publicat Cinco Días, Treball obre la porta per tal que els autònoms es puguin jubilar de manera anticipada.

El Govern va oferir a les organitzacions d’autònoms la possibilitat que els treballadors per compte propi puguin optar a la jubilació anticipada, situació a la que fins ara tant sols podien fer-ho en casos molt concrets (per exemple, en cas de ser mutualista abans del 1967).
Aquesta mesura es preveu incloure dins del Projecte de llei que l’Executiu està ultimant amb la voluntat de reformar el sistema públic de pensions.
Es considera que l’opció que els autònoms puguin accedir a la jubilació anticipada amb els mateixos coeficients reductors en funció de l’edat de retirada que en el règim general, millorarà la seva protecció social.
En el cas del règim general es pot accedir a la jubilació anticipada a partir dels 52 anys amb uns coeficients reductors del 6% de la quota final per any per empleats que hagin cotitzat més de 40 anys. I, pels que hagin cotitzat entre 30 i 34 anys, el percentatge s’eleva a 7,5%.
Jesús Caldera, ex ministre de Treball que dirigirà la negociació de la reforma de pensions amb els grups parlamentaris, afirma que la reforma anirà endavant encara que no hi hagi consens, considerant també que seria necessari elevar fins a tres anys el període mig de cotització.