Vehicle

Al desembre de 2012, la Direcció General de Tributs es va pronunciar en una consulta vinculant (V2475-12), sobre un tema que a Ramió Assessors ens ha cridat l’atenció per el canvi de criteri que suposa, en benefici del contribuent: les condicions per deduir l’ IVA del combustible dels vehicles.

La resolució de la consulta atén a una qüestió que planteja un contribuent: a efectes de la deducció de les quotes d’ IVA suportades per l’adquisició de combustible, és necessari que en les factures aparegui la matrícula del vehicle?

Fins ara, la posició de l’Agència Tributària, havia sigut la d’admetre la deducció de les quotes suportades per l’adquisició de combustible, sempre i quan el vehicle pertanyés a la pròpia empresa i estigués afecte a l’activitat econòmica concreta.

Amb aquesta consulta, i citant una Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2001, s’admet la deducció de l’ IVA del combustible, sempre que el consum d’aquest, s’afecti al desenvolupament de l’activitat empresarial i s’estigui en disposició de provar-ho. El vehicle per tant, és ja indiferent que sigui o no de l’empresa. S’haurà d’acreditar la realitat del desplaçament i que aquest cost està relacionat amb els ingressos de l’activitat, i per tant, que l’adquisició del combustible està afecte a l’activitat. Seguint el mateix raonament, la DGT indica que la quota deduïda per l’adquisició d’aquest combustible haurà de ser regularitzada quan variï el grau d’afectació a l’activitat previst inicialment.

Tot i la dificultat que por tenir demostrar el grau d’afectació a l’activitat empresarial o professional del consum de combustible, si s’està en disposició de fer-ho, implicarà més seguretat jurídica en la recuperació de l’IVA.