Renda 2012 Voleu saber que us cal per fer la vostra declaració de renda del 2012?, consulteu els enllaços següents:
Llistat de comprobació renda 2012
El que cal saber de la renda 2012. (identifiquis com a client per consultar l’informe).
OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ.
Estan obligats a declarar la renta, aquelles persones físiques que es trobin en algun dels casos següents:

Que obtinguin rendiments del treball la quantia dels quals superi els 22.000 € anuals. No obstant, el límit serà de 11.200 € anuals quan la renda procedeixi de més d’un pagador, quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, quan el pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir o quan es percebin rendiments del treball subjecte a retenció fixa.

Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sempre que la quantia global dels mateixos superi els 1.600 € anuals.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual de protecció oficial, que superin conjuntament els 1.000 € anuals.

També estan obligats a declarar els contribuents que tinguin dret a deducció per habitatge habitual, per doble imposició internacional o hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits, o qualsevol tipus de pla de pensions o pla de previsió social empresarial o mutualitat de previsió social.

També estan obligats a declarar aquells contribuents que conforme a la normativa, els surti la declaració a retornar i vulguin obtindre les quanties.

No hauran de declarar els contribuents que al 2012 hagin obtingut exclusivament rendiments del treball, del capital, o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials fins a un import màxim conjunt de 1.000 € o pèrdues per import inferior a 500 €.