foto món

Una nova obligació tributària, la declaració de béns i drets situats a l’estranger acapara aquests dies gran part dels dubtes que  darrerament planteja la normativa tributària feta amb massa presses.

No presentar-la significa que el contribuent queda subjecte a un règim sancionador espectacular. Llegeixi en el següent enllaç les principals característiques d’aquesta nova declaració:  Declaració de béns i drets situats a l’estranger, model 720