Informe dels canvis del tipus d’IVA aplicables a partir del dia 1 de setembre de 2012. Inclou el text literal de l’interpretació que en alguns casos n’ha fet la Dirección General de Tributos per tal d’aclarir determinats casos com l’aplicació de l’IVA del 21% al material escolar, serveis de perruqueria, serveis veterinaris, hosteleria, etc.

Informe IVA setembre 2012