Carregant Esdeveniments
  • Aquest event ja ha passat.

Al BOE del 30 d’octubre s’ha publicat la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. Moltes de les mesures tributàries que incorpora són les que habitualment recull aquesta norma: coeficients d’actualització de valors cadastrals, escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris en l’ITP i AJD, determinació de l’interès legal dels diners i del de demora o actualització, regulació de determinades taxes d’àmbit estatal i la pròrroga una vegada més de la vigència de l’impost sobre el patrimoni durant 2016. No obstant això, també introdueix importants novetats fiscals, que afecten moltes de les diferents figures del sistema impositiu espanyol; a continuació destacarem les principals mesures fiscals en l’IRPF que es recullen en aquesta LPGE 2016 que creiem que us poden interessar:

En primer lloc hem de tenir present que aquells empresaris o professionals que tinguin contractada una pòlissa d’assegurança per malaltia, la cobertura de