stop1

La Sentència del Tribunal de Justícia de la UE, declara contrària al Dret comunitari la legislació hipotecària espanyola per no poder suspendre el Jutge l’execució hipotecària quan existeixen clàusules abusives al contracte de prèstec. Consulti la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea