CRETA
El sistema C.R.E.T.A (Control de Recaptació per Treballador) és la manera en que la Tresoreria General de la Seguretat Social anomena a un nou projecte que canvia l’actual sistema de cotització de les empreses. Es simplifica el compliment de les obligacions socials, modificant la liquidació i el càlcul de les quotes socials de cada treballador.
El nou mètode substituirà a l’actual enviament dels butlletins de cotització (TC1-TC2) i serà similar als esborranys de l’IRPF que l’Agència Tributària envia als contribuents. Vols saber com funciona?, aquí tens més informació:  Sistema CRETA