cretaEl sistema Cret@ (control de recaptació per treballador) és el nou sistema de liquidació directe de la Tresoreria General de la Seguretat Social pel qual totes les empreses que tenen treballadors contractats en Règim General estan obligades a cotitzar.  Aquest sistema substitueix l’actual sistema d’enviament de fitxers FAN, el que suposa que el tràmit de cotitzacions i pagaments de Seguretat Social es realitzin d’una forma totalment oposada al sistema utilitzat fins al moment.

 Així doncs, amb el sistema (FAN), era l’assessor qui a partir del càlcul mensual de nòmines i amb aplicació de compensacions (incapacitat temporal, accident de treball, etc), i bonificacions (per contractacions, per formació, entre d’altres) enviava la informació mitjançant uns fitxers anomenats “FAN” a la Tresoreria General de la Seguretat Social, els quals servien per formalitzar l’autoliquidació i posteriorment es liquidaven les quotes corresponents.

En l’actualitat, amb l’entrada en vigor del Sistema Cret@, la Tresoreria General de la Seguretat Social rep la informació dels treballadors que previament ha proporcionat l’assessor més les dades de les següents institucions:

  • SOC (Servei Oficial d’Ocupació)
  • INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social)
  • I, es preveu que en un futur es puguin arribar a creuar dades amb l’Agència Tributària tot i que aquest criteri encara no s’ha implantat.

Amb aquestes dades (siguin correctes o incorrectes) la T.G.S.S. fa un model de facturació per cada treballador  (anomenat borrador de liquidació)  i ho envia a l’assessor que haurà de modificar-les amb les possibles variacions del mes en curs amb la finalitat de confirmar l’esborrany o bé informar les correccions.

Si no es realitza la tasca de verificació, això pot comportar un greuge per a les empreses ja que pot derivar en el pagament d’unes quotes de cotització més elevades de les que realment correspondrien.

En definitiva, el Sistema Cret@ comporta un canvi radical envers el plantejament utilitzat fins ara per a l’intercanvi de dades entre les empreses i la Tresoreria de la Seguretat Social, deixant sota la responsabilitat de les empreses o dels seus assessors la comprovació de la veracitat de les dades i per tant del correcte pagament de les quotes a la Seguretat Social.
El nostre despatx està completament preparat tant a nivell tecnològic com formatiu per assolir aquest canvi imminent. Si el sistema Cret@ et planteja algun dubte, consulta’ns.