El despatx disposa d’una gran experiència en defensa d’empreses i empresaris en inspeccions de tributs tant a gestió tributaria, com a les dependències regionals de la inspecció o als tribunals econòmics administratius i contenciós administratiu.

Davant d’una citació a l’empresa per part de la inspecció actuem de la forma següent:

  • Anàlisi de les actuacions previstes per part de l’administració.
  • Assignació d’un o varis responsables de la inspecció en funció de l’abast de la mateixa.
  • Estudi comparatiu del que es demana amb la situació real de l’empresa i empresari.
  • Determinació de si l’empresa o l’empresari es troba en possible situació de delicte fiscal.
  • Determinació de les possibles conseqüències de la inspecció.
  • Establiment d’una estratègia específica en diversos àmbits per minimitzar els resultats de la inspecció preparant tot allò que sigui necessari per aconseguir bons resultats.
  • Defensa en la inspecció.
  • Valoració dels resultats i possible adopció de mesures.

Aquesta estratègia ens ha donat uns resultats molt positius en els darrers anys amb un índex d’èxit en les inspeccions molt elevat.