Assistència dels administradors a les juntes generals

Per | maig 23rd, 2018|Uncategorized|

Els administradors d’una societat han d’assistir a la Junta General? La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d'assistir a les juntes generals. Aquest deure té la seva justificació en què en la junta es desenvolupen funcions essencials per al correcte funcionament de la societat. En primer lloc,