Responsabilitats dels administradors societaris davant la caducitat o la renúncia del ser càrrec

Per | setembre 5th, 2016|Uncategorized|

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en una resolució de data 2 de juny d’enguany, ha determinat que encara que el càrrec d’administrador d’una societat hagi caducat, sense haver-se procedit a la seva renovació, s’ha d’entendre prorrogat tàcitament. Així ho ha determinat el Tribunal després que l’AEAT denegués, en l’exercici de les operacions que li són