La junta general de socis ha d’autoritzar la compravenda d’actius essencials

Per | desembre 14th, 2018|Gestió de negocis|

Des del passat 24 de desembre de 2014, es va modificar la Llei de societats de capital per establir que és competència de la Junta General  aprovar les operacions societàries en que s’adquireixi, s’alineï o s’aporti a una altre societat actius essencials (no n’hi ha prou que signi l’administrador) així ho disposa l’article 160f